USDA:截至7月30日当周美国棉花出口销售报告

原标题:USDA:截至7月30日当周美国棉花出口销售报告

  以下为美国农业部(USDA)截至7月30日当周美国棉花出口销售报告。

单位:千包

            本年度净销售   下年度净销售  出口

埃及         5.8                         2.3

马来西亚     1.4                         5.0

中国大陆     0.6            46.9         116.7

墨西哥       0.1            0.5          14.3

巴基斯坦     *              8.2          28.9

孟加拉国     *              11.0         18.5

中国台湾     -0.1           1.9          

日本         -0.2           4.0          1.0

意大利       -0.5           0.5          

泰国         -0.5           5.5          3.8

中国香港     -0.6                        

印度尼西亚   -1.8           13.0         17.5

萨尔瓦多     -2.1           2.1          2.1

韩国         -3.5           2.0          3.6

土耳其       -5.9           7.4          21.2

越南         -61.3          22.1         103.3

危地马拉     2.6                         3.0

秘鲁         2.2                         3.6

哥斯达黎加   1.0                         

洪都拉斯                                 0.7

菲律宾                                   0.6

哥伦比亚                                 0.3

厄瓜多尔                                 0.2

合计         -68.5          130.8        346.8

(单位千吨,*代表数值小于0.05)